TL Thiên Mệnh tụ hội anh hùng

Đăng Nhập


#
Nhân vật
Lv
MP
1
Minh
99
Thiên Long
2
HAnh
98
Võ Đang
3
SADAD
98
Tinh Túc
4
PY
98
Võ Đang
5
END
98
Thiên Long
6
XuXu
98
Võ Đang
7
HSt
97
Võ Đang
8
ATLaV߽n
97
Tiêu Dao
9
Hng
97
Võ Đang
10
KimKhch
97
Võ Đang
Cập nhật lúc 23h hàng ngày.

 

TLThiên Mệnh - Open 14h chiều thứ 7 ngày 8/8/2020 - SEVER LỪNG DANH - VẠN NGƯỜI MÊ .!

8/8

🌺 DROP SEVER :
- Kính hồ , võ di , thảo nguyên , huyền vũ đảo ,thương sơn : săn CCHTP , ngoc 5
- Phụ bản PMP : DMP , VB BN , TMTP7 ,hàn băng , hoạt dược ,ngọc 5
- phụ bản Sát Tinh : NL ám khí ,trứng Pet , linh thú đan ,VB BN , DMP
- Map Thiên kiếp lâu : ngọc 5 , cchtp , VB BN
- Map huyền hải : chuyển tính đan , môn phải chuyển hóa , thẻ đỏi tên , ngọc 5 , hoạt dược
- Tần hoàng địa cung 1-4 + yvcm 1-9 : hoạt dược , VB BN , ngọc 5 , CLD
- Boss Vip Kính Hồ ( boss mạnh ) : săn sét VIP , trùng lâu , cchtp , dmp
- Săn nguyên liệu Long văn : Phụ bản Thiếu Thất Sơn
- Săn nguyên liệu Võ hồn : phụ bản Tứ tuyệt trang
- Săn nguyên liệu Thần Khí : Map thủy nguyệt động thiên
- Hậu Hoa Viên, QTVL săn : ngọc 5 , cchtp , DMP , đục lỗ 4 , CLD , hàn băng.
- Boss ác tặc , ác bá : Săn chưởng cự yếu quyết , ngọc 5 , VN BN ,tiền vàng , hoạt dược thạch v.v.v.
- Map train : Hạn Huyết Linh, Thánh Hoả Cung, Tháp Khắc, Cao Xương, Hoả Diệm Sơn v.v.vTin tức khác